Оформлення ліцензії

Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

Послуги в отриманні ліцензії в Україні

Терміни

Близько 15 роб. днів
(без державних свят)


Тривалість надання послуги з моменту отримання всіх необхідних документів від клієнта – близько 15 робочих днів.
З них 1 робочий день на обробку інформації та формування необхідного пакету документів, що подається до органу ліцензування, 10 робочих днів законодавчо відведено органу ліцензування для розгляду поданої справи і ще від 2-х до 5-ти робочих днів для закриття протоколу ліцензійного засідання.

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ

від 5 000 гривеньОкремо за видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом

ОПЛАТА

Етап розрахунків
Індивідуальний підхід до клієнтів


Строки та розмір внесення оплати обговорюється та затверджується для кожного клієнта індивідуально.

Перелік необхідних документів

Завантажити в форматі PDF

 

✔ Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

✔ Оригінал дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам

✔ Оригінали довідок МВС на кожну особу, зазначену в наказі про допуск до роботи з підконтрольними речовинами про відсутність не знятої або непогашеної судимості за злочини середнього ступеня тяжкості, тяжкі і/та особливо тяжкі чи/або злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, у т.ч. скоєні за кордоном, та ін. злочини, відповідно до постанови КМУ від 21.11.2007 р. №1339.

✔ Оригінали довідок відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами у працівників, які згідно із своїми службовими обов’язками мають чи будуть мати доступ безпосередньо до підконтрольних речовин, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних не придатними до провадження окремих видів діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

✔ Засвідчені в установленому порядку копії свідоцтва (диплом, посвідчення, сертифікат спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника суб’єкта господарювання та керівника відповідного підрозділу суб’єкта господарювання до провадження окремого виду діяльності, що ліцензується.

✔ Засвідчена в установленому порядку копія паспорту керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу доходів і зборів про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами – підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів).

✔ Засвідчена в установленому порядку копія документу, що підтверджує право займати приміщення, де буде здійснюватись діяльність пов’язана з обігом підконтрольних речовин.

✔ Копія наказу про допуск до роботи з підконтрольними речовинами осіб, зі списком допущених осіб (ПІБ, рік народження, місце проживання, посада) та призначенням матеріально-відповідальної(их) особи (осіб) за зберігання та відпуск підконтрольних речовин.

✔ Копія діючої ліцензії на право реалізації та/або виготовлення лікарських засобів, на право обігу підконтрольних речовин (за наявності).

✔ Копія технічного паспорту на ТЗ та посвідчення водія (якщо заявляється перевезення підконтрольних речовин).

✔ Відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (складаються нами на основі даних клієнта).

✔ Заява відповідної форми (складається нами на основі даних клієнта).

✔ Довіреність на право представляти інтереси в органах ліцензування (2 екземпляри).

✔ Контактні телефони.

Контакти

  • «LICENSE NOVA»

  • dummy +38 /067/ 736-70-80

  • dummy +38 /097/ 748-84-14

  • dummy +38 /099/ 920-15-96

  • dummy 03142, м. Київ, вул. Василя Стуса, буд.35-37, блок 7, пов.9, офіс 905

Розсилка новин

Новини розсилка на Емайл

Поиск

Много шаблонов Joomla на JooMix.org